Prohlášení o ochraně osobních údajů v online shopu


Prohlášení o ochraně osobních údajů pro e-shop

Těší nás, že jste navštívili náš e-shop a máte zájem o naše produkty. Přáním společnosti Esprit je, abyste se na našich webových stránkách a v naší aplikaci cítili dobře a nemuseli si dělat starosti o to, zda bude s vašimi osobními údaji zacházeno důvěrně. Ochrana osobních údajů je součástí filozofie společnosti Esprit. Při zacházení s osobními údaji našich zákazníků proto přikládáme velkou váhu transparentnosti. Níže bychom vás rádi informovali o tom, které osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům vaše osobní údaje zpracováváme a jaká práva vám náleží.

Dle čl. 4, písm. 1 Evropského nařízení o ochraně osobních údajů (dále „GDPR“) jsou osobní údaje veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou je možno identifikovat pomocí přiřazení k charakteristickým znakům jako jménu, identifikačnímu číslu, údajům o poloze, online charakteristickým znakům nebo jednomu či více zvláštním znakům, které jsou projevem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

Stručný přehled

A. Všeobecné informace


I. Jméno a adresa odpovědné osoby

II. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů


B. Postupy při zpracovávání osobních údajů


I. Poskytování webové stránky

II. Používání cookies

III. Zpracovávání údajů při používání našeho e-shopu

IV. Newsletter

V. Kontaktní formulář, chat a e-mailový kontakt, hlášení v případě poruch

VI. Registrace do programu Esprit Friends.

VII. Vyhledávač prodejen

VIII. Hodnocení produktů a průzkumy spokojenosti zákazníků pomocí společnosti Medallia

IX. Zákaznický průzkum pomocí společnosti Qualtrics


C. Vaše práva na ochranu osobních údajů


D. Předávání třetím stranám


E. VerzeA. Všeobecné informace


I. Jméno a adresa odpovědné osoby

Odpovědnou osobou pro e-shop ve smyslu GDPR a dalších zákonů na ochranu osobních údajů jednotlivých členských států EU a rovněž ostatních zákonných ustanovení na ochranu osobních údajů je společnost:


Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Německo

E-mail: service@esprit.eu


II. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese

dp@esprit.com.


B. Postupy při zpracovávání osobních údajů


I. Poskytování webové stránky a aplikace


1. Popis a rozsah zpracovávání osobních údajů

Při čistě informativním používání naší webové stránky nebo aplikace, tedy pokud se nezaregistrujete ani nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme osobní údaje, které předává při načtení naší webové stránky našemu serveru váš internetový prohlížeč nebo aplikace:


• IP adresu (příp. v anonymizované, zkrácené formě)

• datum a čas požadavku

• rozdíl v časových zónách oproti Greenwichskému času (GMT)

• obsah požadavku (konkrétní stránka)

• přístupový status/kód statusu HTTP

• příslušné přenesené množství dat

• webovou stránku, ze které požadavek pochází

• typ prohlížeče nebo používanou aplikaci

• operační systém a jeho rozhraní

• jazyk a verzi softwaru prohlížeče

Údaje se ukládají rovněž v log souborech našeho systému. Tyto údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji. Údaje serverových log souborů se ukládají odděleně od ostatních uvedených osobních údajů.


2. Účel a právní základ pro zpracovávání osobních údajů

Pokud si chcete prohlížet naši webovou stránku nebo používat naši aplikaci, shromažďujeme údaje uvedené v bodě 1, protože jsou z technického hlediska nutné k tomu, abychom vám mohli naši webovou stránku zobrazit a zaručit stabilitu a bezpečnost systému. Ukládání log souborů se provádí za účelem zajištění funkčnosti webové stránky a aplikace. Kromě toho nám tyto údaje slouží k optimalizaci webové stránky a aplikace a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Mezi tyto účely patří také náš oprávněný zájem na zpracovávání osobních údajů podle čl. 6, odst. 1, písmena f GDPR.


3. Doba ukládání

Údaje se vymažou, jakmile již nejsou potřebné pro dosažení účelu, ke kterému byly shromažďovány. V případě zaznamenávání údajů za účelem poskytování webové stránky je to po ukončení příslušné relace, tj. když naši webovou stránku opustíte.


4. Možnost odmítnutí a odstranění

Zaznamenávání údajů za účelem poskytování webové stránky a aplikace a rovněž ukládání údajů je nutné pro provoz internetové stránky. Ze strany uživatele proto neexistuje možnost používat webovou stránku nebo aplikaci bez tohoto zpracovávání osobních údajů.


II. Používání cookies


1. Popis a rozsah zpracovávání osobních údajů

Naše služby chceme i do budoucna strukturovat co nejindividuálněji a neustále je vylepšovat, abychom vám mohli poskytovat zajímavé informace a umožňovat atraktivní průběh nákupu. Proto používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které vámi používaný internetový prohlížeč ukládá na váš pevný disk a skrz které k nám proudí určité informace. Soubor cookie obsahuje charakteristickou číselnou řadu, která umožňuje při opětovném načtení webové stránky jednoznačně identifikovat internetový prohlížeč. Cookies nemohou provádět programy nebo přenášet na váš počítač viry. Díky cookies můžeme naši webovou stránku přizpůsobit tak, aby její používání bylo pro uživatele pohodlnější. Pokud nechcete akceptovat cookies, můžete provést odpovídající konfiguraci v nastavení svého internetového prohlížeče. Upozorňujeme vás však, že určité cookies jsou nutné k tomu, abyste mohli využívat veškeré funkce naší webové stránky. Pokud používáte naši aplikaci, identifikuje tato aplikace příslušného uživatele rovněž pomocí cookies.

Používáme jak takzvané relační cookies, které se používají pouze po dobu trvání online návštěvy, tak cookies, které se používají dlouhodoběji. Dlouhodobé cookies se používají především k tomu, abychom vám jako zákazníkovi mohli poskytnout trvale se opakující nastavení v e-shopu, jako například individuálně přizpůsobené informace, zvýšit tak váš komfort při používání stránek a prezentovat vám nabídky přizpůsobené podle vašeho dosavadního nákupního chování.

Používáme následující druhy cookies, jejichž rozsah a způsob činnosti vysvětlíme níže:


• Dočasné cookies (viz a)

• Trvalé cookies (viz b).


a) Dočasné cookies

Dočasné cookies, ke kterým patří zejména tzv. relační cookies, se zpravidla po zavření internetového prohlížeče, resp. vypršení dané relace automaticky vymažou. Tyto cookies ukládají takzvané relační ID, pomocí nějž lze přiřadit různé požadavky vašeho internetového prohlížeče ke společné relaci. Váš počítač tak může rozpoznat, když se na naši webovou stránku vrátíte. Relační cookies se zpravidla po odhlášení nebo zavření internetového prohlížeče vymažou. V relačních cookies se přitom ukládají a předávají následující údaje:


• nastavení jazyka

• případné přihlašovací informace

• ID návštěvníka

• časové razítko se začátkem a koncem aktuální relace.


b) Trvalé cookies

Trvalé cookies se mažou automaticky po předepsané době trvání, která se může u jednotlivých cookies lišit. Tyto cookies můžete sami kdykoli vymazat nebo deaktivovat v bezpečnostním nastavení svého internetového prohlížeče. Za účelem strukturování našich webových stránek podle vašich potřeb a rovněž za účelem jejich optimalizace se zaznamenávají a ukládají údaje a z těchto údajů se s použitím pseudonymů vytvářejí uživatelské profily. Uživatelské profily však nejsou bez výslovného souhlasu návštěvníka propojovány s údaji o nositeli pseudonymu. Při načtení naší webové stránky jsou uživatelé pomocí informačního banneru informováni o používání cookies pro účely analýzy a odkázáni na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost Esprit používá tyto trvalé cookies:


aa) Webtrekk

Cookie společnosti Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Německo používáme za účelem analýzy a vyhodnocení uživatelského chování zákazníků na naší webové stránce.

Toto zaznamenávání a ukládání údajů můžete kdykoli s platností do budoucna odmítnout. Provedete to kliknutím na následující odkaz.

Potvrzením tohoto odkazu se do vašeho počítače uloží takzvaný opt-out cookie. Tento cookie má platnost 5 let. Upozorňujeme vás, že při vymazání všech cookies z vašeho počítače se vymaže i tento opt-out cookie, tj. pokud chcete i nadále odmítnout shromažďování pseudonymních údajů prostřednictvím služby Webtrekk, musíte tento opt-out cookie znovu stáhnout a uložit. Opt-out cookie se ukládá jednotlivě pro každý internetový prohlížeč a počítač. Pokud navštěvujete naše webové stránky z domova a z práce nebo s různými internetovými prohlížeči, musíte opt-out cookie aktivovat v různých internetových prohlížečích, resp. na různých počítačích.

Poté však nebude možné využívat mnoho funkcí naší webové stránky.


bb) Adclear

Cookie společnosti AdClear GmbH, Torstraße 106, 10119 Berlin, Německo používáme za účelem analýzy a vyhodnocení uživatelského chování zákazníků na naší webové stránce.

Ze zaznamenávání sledování kampaní AdClear se můžete nechat vyřadit. Provedete to tak, že z domény našich webových stránek stáhnete a uložíte cookie s názvem „adclearoptout“. Toto odmítnutí platí tak dlouho, dokud tento cookie nevymažete. Cookie se ukládá vždy pro uvedenou doménu, internetový prohlížeč a uživatele počítače. Pokud k našim webovým stránkám přistupujete z více koncových zařízení a internetových prohlížečů, musíte zaznamenávání údajů odmítnout zvlášť na každém koncovém zařízení a v každém internetovém prohlížeči.

Chcete-li odmítnout shromažďování dat aplikací AdClear, klikněte prosím ZDE


cc) New Relic

Dále používáme cookie společnosti New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA.

Plugin od společnosti New Relic Inc. nám umožňuje zaznamenávat statistická vyhodnocení o rychlosti, dostupnosti a výkonnosti webové stránky. V tomto případě se osobní údaje nezpracovávají. Účel a rozsah zaznamenávání údajů a rovněž možnosti nastavení pro ochranu osobních údajů uživatele naleznete v Zásadách pro ochranu osobních údajů společnosti New Relic: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.


dd) Criteo

Dále používáme na naší stránce službu Criteo společnosti Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paris, Francie. S pomocí tohoto nástroje se uživatelům, kteří již navštívili naši webovou stránku a projevili zájem o naše nabídky, zobrazují na internetových stránkách, které rovněž využívají službu Criteo, cílené reklamy (remarketing). Zobrazování této reklamy se provádí na základě informací o návštěvě příslušných internetových stránek, které jsou mj. uloženy v cookies ve vašem počítači. Tyto textové soubory jsou v rámci následných návštěv webové stránky vybírány pro cílené doporučení produktů. Za tímto účelem je v souborech cookies uloženo náhodně vytvořené identifikační číslo. Ani toto číslo ani informace o vašich návštěvách internetových stránek přitom nelze přiřadit k vám osobně.

Cookie je uložen zpravidla po období maximálně jednoho roku a poté se automaticky vymaže. Ukládání a používání informací službou Criteo můžete zabránit tak, že kliknete na následující odkaz (https://www.criteo.com/privacy/) a spínač u „Opt-Out“ nastavíte na „ON“. Pokud zde zvolíte „ON“, uloží se do vašeho internetového prohlížeče nový cookie (opt-out cookie). Tento cookie signalizuje službě Criteo, že společnost Criteo již nesmí shromažďovat a zpracovávat žádné údaje o vašem uživatelském chování. Máte možnost tuto funkci opět aktivovat tak, že spínač nastavíte na „OFF“. Upozorňujeme vás, že toto nastavení je nutno provést pro každý internetový prohlížeč, který používáte. Pokud vymažete všechny cookies ve svém internetovém prohlížeči, dotkne se to i tohoto opt-out cookie.


ee) Conversant

Kromě toho používáme služby společnosti Conversant, Inc., 30699 Russell Ranch Road #250, Westlake Village, CA 91362, USA, která v anonymizované podobě shromažďuje a ukládá za pomoci souboru cookie chování návštěvníků našich webových stránek při prohlížení internetu pro marketingové účely. Společnost Conversant nám navíc pomáhá při zobrazování reklamního obsahu na jiných webových stránkách (tzv. publisherech). Shromážděné údaje se používají pouze k analýze našich marketingových aktivit. Jejich další používání nebo předávání třetím stranám se neprovádí. Tuto zcela anonymní analýzu svého chování při prohlížení internetu můžete odmítnout tak, že kliknete na tento odkaz společnosti Conversant http://www.conversantmedia.com/opt-out.


ff) Tealium

Aktivujete-li funkci naší webové stránky „Nakupovat své oblíbené produkty odkudkoli prostřednictvím reklamy.“, nastavíme tzv. Collect Tag společnosti Tealium Inc., který na vašem koncovém přístroji umístí cookie k analýze a vyhodnocování chování zákazníků na naší webové stránce. Pomocí Collect cookies společnosti Tealium můžeme získávat v pseudonymní podobě údaje o tom, jak interagujete s naší webovou stránkou, a poznáme, o jaké výrobky z našeho e-shopu máte zájem. Na základě toho vám zobrazujeme na internetu reklamní bannery, které jsou pro vás relevantní.

Právním základem pro získávání osobních údajů v obou uvedených případech je váš souhlas (čl. 6, odst. 6 písmeno a) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat deaktivací funkce „Nakupovat své oblíbené produkty odkudkoli prostřednictvím reklamy.“ v nastavení ochrany osobních údajů. V případě, že svůj souhlas odvoláte, nebude zákonnost zpracování vašich osobních údajů z naší strany na základě vašeho souhlasu dotčena až do doby odvolání.


gg) Adobe Analytics

Cookie společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko používáme za účelem analýzy a vyhodnocení uživatelského chování zákazníků na naší webové stránce.

Toto zaznamenávání a ukládání údajů můžete kdykoli s platností do budoucna odmítnout. Provedete to kliknutím na následující „odkaz„.

Potvrzením tohoto odkazu se do vašeho počítače uloží takzvaný opt-out cookie. Tento cookie má platnost 5 let. Upozorňujeme vás, že při vymazání všech cookies z vašeho počítače se vymaže i tento opt-out cookie, tj. pokud chcete i nadále odmítnout shromažďování pseudonymních údajů prostřednictvím služby Adobe, musíte tento opt-out cookie znovu stáhnout a uložit. Opt-out cookie se ukládá jednotlivě pro každý internetový prohlížeč a počítač. Pokud navštěvujete naše webové stránky z domova a z práce nebo s různými internetovými prohlížeči, musíte opt-out cookie aktivovat v různých internetových prohlížečích, resp. na různých počítačích.

Poté však nebude možné využívat mnoho funkcí naší webové stránky.

Pokud protestujete proti vyloučení ze shromažďování dat společnosti Adobe a chtěli byste smazat soubor cookie pro odhlášení od společnosti Adobe, můžete zrušit odhlášení pomocí tohoto „odkaz„.


hh) RTB House

Aktivujete-li funkci naší webové stránky „Nakupovat své oblíbené produkty odkudkoli prostřednictvím reklamy“, umístíme na vašem koncovém přístroji cookies služby „RTB House“ společnosti RTB House, S.A, 61/101 Złota Street, 00-819 Varšava, Polsko. Pomocí cookies RTB House můžeme získávat v pseudonymní podobě údaje o tom, jak interagujete s naší webovou stránkou, a poznáme, o jaké výrobky z našeho e-shopu máte zájem. Účelem je to, abychom vám na webových stránkách, které také používají službu RTB House, mohli nabízet cílené reklamy tím, že se načtou obsahy cookies nastavených RTB House (re-marketing).

Právním základem pro takové získávání osobních údajů je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat deaktivací funkce „Nakupovat své oblíbené produkty odkudkoli prostřednictvím reklamy“ v nastavení ochrany osobních údajů. V případě, že svůj souhlas odvoláte, nebude zákonnost zpracování vašich osobních údajů z naší strany na základě vašeho souhlasu dotčena až do doby odvolání.

Pokud odvoláte svůj souhlas deaktivací funkce „Nakupovat své oblíbené produkty odkudkoli prostřednictvím reklamy“, bude ve vašem internetovém prohlížeči nasazen nový soubor cookie (opt-out cookie). Tento soubor cookie signalizuje službě společnosti RTB House že RTB House nesmí o vaší osobě ukládat žádné údaje.


ii) Další moduly webových stránek

My, společnost Esprit Retail B.V. & Co. KG používáme na našich webových stránkách soubory cookie pro funkce, které jsme sami vyvinuli.

Pro určitá propagační období používáme na webových stránkách takzvané "slevové kolečko". Zde se mohou přátelé společnosti Esprit zúčastnit losování kliknutím na tlačítko a náhodně získat jako výhru kód voucheru. Tento modul používá soubor cookie "hasSpun" k uložení informace, zda již došlo k účasti v propagační akci. Soubor cookie se nastaví pouze při kliknutí na tlačítko pro účast.2. Právní základ pro zpracovávání osobních údajů

Právním základem pro zpracovávání osobních údajů s použitím cookies je čl. 6, odst. 1, písmeno f GDPR.


3. Účel zpracovávání osobních údajů

Dočasné cookies se používají pro zjednodušení používání naší webové stránky a aplikace. Některé funkce naší webové stránky a aplikace nelze bez použití cookies poskytovat. Pro tyto funkce je nutné, aby byl internetový prohlížeč rozpoznán i poté, co uživatel stránku opustí a znovu se na ni vrátí. Dočasné cookies se tedy využívají například pro funkci košíku, převzetí nastavení jazyka a uložení vyhledávaných pojmů.

Používání trvalých analytických cookies se provádí za účelem vylepšování kvality naší webové stránky a personalizace jejího obsahu. Díky analytickým cookies zjišťujeme, jak se naše webová stránka používá a můžeme tak neustále optimalizovat naši nabídku.

Výše uvedené účely představují náš oprávněný zájem na zpracovávání osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písmena f GDPR. Bez vašeho souhlasu se shromažďování analytických údajů provádí pouze anonymním nebo pseudonymním způsobem. Nemůžeme tak rozpoznat vaši identitu.


4. Doba ukládání, možnost odmítnutí a odstranění

Cookies se ukládají ve vašem počítači a od něj se předávají naší webové stránce. Nad používáním cookies máte tedy plnou kontrolu vy jako uživatel. Změnou nastavení svého internetového prohlížeče můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies lze kdykoli vymazat. To může probíhat i automaticky.

Upozorňujeme vás, že můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, že budete o ukládání cookies informováni a budete moci jednotlivě rozhodovat o jejich akceptování, nebo můžete akceptování cookies zakázat, a to pro určité případy nebo i obecně. Způsob, jakým se v jednotlivých internetových prohlížečích spravují nastavení cookies, se liší. Je popsán v nápovědě každého internetového prohlížeče, kde najdete vysvětlení, jak můžete svá nastavení pro cookies změnit. Nápovědy se pro jednotlivé internetové prohlížeče nacházejí na těchto odkazech:


Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=cs_CZ

Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2393/cs/private.html#deleteData

Upozorňujeme vás, že v případě neakceptování cookies může být omezena funkčnost naší webové stránky a naší aplikace.


5. Použití dalších analytických nástrojů


a) Použití Facebook Pixel – Facebook Remarketing a Conversion Tracking

Na naší webové stránce používáme tag Facebook společnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook“). Tento tag slouží na jedné straně ke sledování konverzí. To nám umožňuje pochopit, jak fungují naše marketingová opatření, což slouží k tomu, abychom vám v budoucnu mohli prostřednictvím sociální sítě Facebook představit ještě relevantnější informace o produktech.

Na naší webové stránce používáme rovněž funkci remarketingu „Custom Audiences“ tagu Facebook. Funkce remarketingu slouží k cílenému oslovování návštěvníků webu pomocí zájmově orientované reklamy na sociální síti Facebook.

Prostřednictvím tohoto tagu se při návštěvě webové stránky vytvoří přímé spojení k serverům společnosti Facebook. Tím se také na server Facebooku přenese informace, které naše stránky jste navštívili. Facebook přiřadí tyto informace vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku, pokud takový účet existuje. Když navštívíte sociální síť Facebook, zobrazí se vám personalizované zájmově orientované reklamy Facebook Ads.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR) poskytnout vám relevantní informace o výrobku.

Toto zpracování vašich osobních údajů probíhající na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR máte kdykoli odvolat.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Facebook může kromě zde uvedených účelů a v souvislosti s poskytováním sociální sítě Facebook sledovat i své vlastní, další účely zpracování osobních údajů. Další informace o shromažďování a používání údajů společností Facebook, o vašich právech, která vám v tomto ohledu náleží, a o možnostech ochrany vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.


b) Light Reaction

Pro shromažďování statistických údajů o používání naší webové stránky a aplikace a optimalizaci naší reklamy tak, aby byla zaměřena na vaše zájmy a obsahovala speciální nabídky pro vás, používáme technologii od společnosti Light Reaction. Tyto účely představují náš oprávněný zájem na zpracovávání osobních údajů podle čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR.

Light Reaction je součástí programové mediální skupiny Xaxis; Xaxis je společnost, která jako součást mediální investiční skupiny GroupM působí po celém světě; GroupM je součástí podnikatelské skupiny WPP plc. Právnickou osobou odpovědnou za osobní údaje shromážděné společností Light Reaction v rámci této oblasti podnikání je společnost Quisma GmbH, kterou lze kontaktovat na této adrese: Light Reaction, c/o Quisma, Rosenheimer Straße 145D, 81671 München, Německo.

Tento poskytovatel služeb zpracovává především následující údaje:

– Technické identifikátory jako např. ID cookies, ID mobilních reklam (např. IDFA a ID Google Advertising),

– Další technické údaje jako např. IP adresu a údaje, které jsou z ní odvozeny (jako například hrubé údaje o zeměpisné poloze, které zobrazují zemi, region, město a/nebo poštovní směrovací číslo zařízení), typ internetového prohlížeče, jazyk prohlížeče a operační systém, druh spojení (kabel nebo WLAN), síť, se kterou je zařízení spojené, a poskytovatele mobilních služeb (je-li k dispozici), délkový/šířkový stupeň (mobilního) zařízení

– Údaje o online aktivitě, jako např. záznamy o druzích navštívených stránek (pro zjištění zájmů), stránku, kterou jste navštívili před a po prohlédnutí reklamy, datum a čas online aktivity, četnost návštěv na stránce, vyhledávané pojmy použité na stránce, interakce s reklamou (tj. zda uživatel na reklamu klikne).

– Údaje uživatele získané od třetích stran (zákazníků a poskytovatelů služeb společnosti Light Reaction), jako např. online a offline údaje uživatelů zaznamenané třetími stranami, demografické údaje a údaje o zájmech. V případě získání offline údajů uživatelů neobdrží Light Reaction jména, poštovní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy ani podobné údaje uživatelů, které by umožňovaly identifikaci konkrétní osoby spojené s těmito údaji.

Další informace o používání a zpracovávání osobních údajů naleznete v zásadách pro ochranu osobních údajů společnosti Light Reaction na adrese http://lightreaction.com/de/policy_new/.

Toto zaznamenávání a ukládání osobních údajů můžete kdykoli i do budoucna odmítnout kliknutím na tlačítko „Opt-out“ zde: http://lightreaction.com/de/policy_new/.


c) Pinterest

Využíváme reklamních služeb sociální sítě Pinterest,provozované společností Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko. Reklamu přitom objednáváme přes takzvané „piny“ v rámci Pinterestu. Pokud se přes pin, který jsme si objednali, dostanete na některou z našich nabídek, Pinterest tyto informace zpracuje a zprostředkuje nám je jako statistiky (konverzi). Zjistíme tak celkový počet uživatelů, kteří klikli na některý z našich pinů. Neobdržíme však žádné informace, podle kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Pokud při tomto postupu dochází ke zpracovávání osobních údajů, spočívá toto zpracovávání na právním základě článku 6 odstavce 1 písmena f GDPR. Zařazení do toho sledování můžete odmítnout v našem Nastavení soukromí.


d) Používání funkce remarketingu nebo funkce „Podobné cílové skupiny“ společnosti Google Inc.

Na naší webové stránce používáme remarketingovou funkci nebo funkci „Podobné cílové skupiny“ společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Účelem této funkce je analýza chování a zájmů návštěvníků.

K provádění analýzy používání webové stránky, která tvoří podklad pro zobrazování reklamy podle zájmů, používá společnost Google cookies. Pomocí cookies se zaznamenávají návštěvy webové stránky a rovněž anonymizované údaje o jejím používání. Ukládání osobních údajů návštěvníků webové stránky se neprovádí. Když poté navštívíte jinou webovou stránku v síti Google Display, budou se vám zobrazovat reklamy, které s vysokou pravděpodobností zohlední oblasti produktů a informací, které jste si zobrazili předtím.

Vaše údaje se přitom případně předávají i do USA. Společnost Google má certifikát v souladu s Dohodou o ochraně osobních údajů mezi USA a EU „Privacy Shield“, a je tak povinna dodržovat evropské směrnice pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávání údajů se provádí na základě článku 6, odstavce 1, písmene f GDPR z oprávněného zájmu oslovovat návštěvníky webové stránky pomocí cílené reklamy, v rámci které se návštěvníkům webové stránky poskytovatele zobrazují při navštívení jiných webových stránek v síti Google Display personalizované reklamy podle jejich zájmů.

Tento postup můžete kdykoli odmítnout.

Podrobnější informace o remarketingu Google i příslušném Prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na: https://www.google.com/privacy/ads/.


e) Používání sledování konverzí Google AdWords

Na naší webové stránce používáme program pro online reklamu „Google AdWords“ a v jeho rámci sledování konverzí (vyhodnocování akcí návštěvníků). Sledování konverzí neboli Google Conversion Tracking je analytická služba společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Pokud kliknete na reklamu, kterou vám zobrazuje Google, uloží se ve vašem počítači cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují osobní údaje a neslouží tak k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky naší webové stránky a platnost cookie ještě nevypršela, může Google a my poznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný cookie. Neexistuje tak možnost sledování cookies přes webové stránky zákazníků AdWords.

Informace, které se získávají s pomocí cookie pro konverzi, slouží k vytváření statistik konverzí. Zjistíme přitom celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na některou ze stránek opatřených tagem pro sledování konverzí. Neobdržíme však žádné informace, podle kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Zpracovávání údajů se provádí na základě článku 6, odstavce 1, písmene f GDPR z oprávněného zájmu na cílené reklamě a na analýze účinku a efektivity této reklamy.

Toto zpracovávání osobních údajů, týkajících se vaší osoby, založené na článku 6, odstavci 1, písmenu f GDPR máte právo kdykoli z jakýchkoli důvodů odmítnout.

To provedete tak, že zabráníte ukládání cookies pomocí odpovídajícího technického nastavení softwaru svého prohlížeče. Upozorňujeme vás však, že v tomto případě nebudete moci případně využívat v plném rozsahu veškeré funkce této webové stránky. Nebudete poté zahrnuti do statistik pro sledování konverzí.

Dále můžete v nastaveních pro reklamu u Googlu deaktivovat personalizovanou reklamu.

Další informace a Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na: https://www.google.de/policies/privacy/.


f) Používání služby Bing Ads Universal Event Tracking (UET)

Na naší webové stránce se pomocí technologií služby Bing Ads shromažďují a ukládají data, ze kterých se s použitím pseudonymů vytvářejí uživatelské profily. V tomto případě se jedná o službu společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052‐6399, USA. Tato služba umožňuje sledovat na naší webové stránce aktivity uživatelů, kteří se na tuto stránku dostali přes reklamy Bing Ads. Pokud se na naši webovou stránku dostanete přes tuto reklamu, ve vašem počítači se uloží cookie. Na naší webové stránce je integrován tag Bing UET. Jedná se o kód, přes který se ve spojení s cookie ukládají některé nikoli osobní údaje o užívání webové stránky. Informace o vaší identitě se nezaznamenávají. Zaznamenané informace se přenášejí na server společnosti Microsoft do USA a tam se ukládají maximálně 180 dnů. Zaznamenávání údajů vytvořených souborem cookie a týkajících se vašeho užívání webové stránky a rovněž zpracovávání těchto údajů můžete zabránit tak, že deaktivujete ukládání cookies. Může tím za určitých okolností dojít k omezení funkčnosti webové stránky. Kromě toho může společnost Microsoft za určitých okolností pomocí takzvaného „cross device tracking“ (sledování více zařízení) sledovat vaše uživatelské chování na více vašich elektronických zařízeních a je tak schopna zobrazovat personalizovanou reklamu na webových stránkách a v aplikacích Microsoft. Tento postup můžete deaktivovat na následujícím odkazu: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=sk-SK.

Podrobnější informace o analytických službách společnosti Bing najdete na webové stránce služby Bing Ads: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů u společností Microsoft a Bing najdete v zásadách pro ochranu osobních údajů společnosti Microsoft: https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement.


g) Airship

Aplikace zobrazuje původní souhlas s push notifikacemi, takže při výběru “přijímat relevantní obsah a informace” aplikace povolí push notifikace a sdílí push tokeny s airshipem.

Aplikace ESPRIT umožňuje airshipu shromažďování dat (povolena libovolná funkce a povolena automatizace v aplikaci) a posílá do airshipu následující údaje:

·   Channel ID, Locale, TimeZone, Platform, Opt in state (push a oznámení), SDK version, Accengage Device ID (modul Accengage pro migraci), App Version

·   Kromě toho jsou do ESPRITu odesílána následující uživatelská pole - app_country, app_language, language, country, countryCode, model, login_status

Aplikace povoluje analýzu, tagy a atributy, aby kontaktovala a odesílala do airshipu následující údaje:

·   události, přidružené identifikátory, registrovaný typ oznámení, čas strávený v aplikaci, verzi aplikace, model zařízení, výrobce zařízení, verzi operačního systému, dopravce, typ připojení, využití frameworku, kanál a kontaktní tagy, kanál a atributy kontaktů, externí IDs (pojmenovaný uživatel) 

·   Kromě následujících uživatelských polí pro ESPRIT se posílají - product_line_preferences

Uživatelské údaje jsou povoleny podle statusu přihlášení:

·   Aplikace povoluje uživatelské údaje a posílá do airshipu následující údaje – birthdate, card_number, epoints, firstname, friendid, friend_id, friend_level, points_gold, points_platin, postal_code

·   Kromě airshipu jsou údaje uloženy i v SFMC

Každý souhlas je uložen v nastavení aplikace pod “Nastavení souhlasu”, takže uživatel může tuto volbu změnit, pokud si to bude přát.


h) Firebase

Aplikace zobrazuje souhlas s Google Analytics for Firebase (GA4F) SDK, takže pokud zvolíte možnost “Pomozte nám vylepšit aplikaci Esprit!”, aplikace začne shromažďovat základní údaje o jejím používání. S řádně nainstalovaným Firebase SDK se automaticky shromažďuje řada událostí.

Výchozí shromažďované události jsou:

·   app_exception

·   app_update

·   first_open

·   os_update

·   screen_view

·   session_start

Následující parametry se standardně shromažďují pro každou událost, včetně událostí specificky uzpůsobených potřebám a požadavkům zákazníka. 

·   Language, page_location, page_referrer, page_title, screen_resolution

Jakékoli jiné údaje, které se shromažďují za účelem technické diagnostiky související s aplikací.. Pokud uživatel obdrží z API chybový kód, zašleme na takovou událost upozornění.

Každý souhlas je uložen v nastavení aplikace pod „Nastavení souhlasu“ tak, že uživatel může svou volbu upravit, kdykoli si bude přát.


i) Tealium v aplikaci

Informování o události zobrazení stránky je implementováno na základě následujícího kódu se zaměřením na následující stránky (<page description> - <page name value> :

·   Homepage - startpage (sledujeme pomocí WKScriptMessage ve webovém prohlížeči, viz poslední bod/odrážka)

·   Product Overview Page (PLP) - plp - stránka přehledu produktů

·   Single Product View (PDP) - pdp - zobrazení jednoho produktu

·   Wishlist - wishlist - seznam přání

·   Basket - basket - nákupní košík

·   Search View - zobrazení vyhledávání

·   Scanner View (base view, help view, history view, results view) -zobrazení skeneru

·   Locale selection view - zobrazení lokálního vymezení

·   Airship inbox view - zobrazení schránky airship

·   Vždy, když obdržíme informaci o události ve smyslu zobrazení webové stránky typu trackView (tuto informaci obdrží Tealium) → WKScriptMessage


j) Oprávnění pro fotoaparát a videokameru

Abychom chránili soukromí uživatele, vyžaduje aplikace udělení souhlasu uživatelů pro přístup k jejich fotoaparátu a videokameře. Uživatel musí aplikaci explicitně udělit souhlas pro přístup ke svému fotoaparátu, videokameře a mikrofonu. Před tím než aplikace poprvé využije systém záznamu informací, zobrazí upozornění a zeptá se uživatele na jeho souhlas s přístupem k fotoaparátu a videokameře, viz níže. Aplikace si uživatelovu odpověď na toto oznámení zapamatuje, takže se toto upozornění při dalším použití systému již opakovaně nezobrazí. Uživatel může nastavení oprávnění pro aplikaci změnit v Nastavení > Soukromí.

Žádost o povolení pro zachycování médií v aplikaci:

·   mikrofon

·   fotogalerie

·   fotoaparát a videokameraIII. Zpracovávání údajů při používání našeho e-shopu


1. Popis a rozsah zpracovávání osobních údajů


a) Nákup v e-shopu

Pokud budete nakupovat v našem Esprit Online shopu na našich webových stránkách nebo přes aplikace, je možné, že budeme ke zpracování a využití požadovat kromě údajů o objednaném zboží i Vaše následující osobní údaje, a to za účelem zpracování Vaší objednávky:


• příjmení,

• jméno,

• titul,

• fakturační a dodací adresa,

• e-mailová adresa,

• telefonní číslo (nepovinné)

• datum narození,

• zákaznické číslo,

• údaje o platbě

(„kmenové údaje zákazníka“).


Vaše údaje jsou při předávání zakódovány pomocí nejnovějších technických bezpečnostních standardů, takzvaného 256bitového kódování SSL (SSL = Secure Socket Layer).

Abychom zajistili co nejlepší péči o naše zákazníky, předáváme vaše osobní údaje v rámci zákonných povolení jiným společnostem, které pověřujeme zpracováváním našich zakázek, výhradně za účelem řádného splnění smlouvy a pouze v nutném rozsahu a zajišťujeme, aby vaše údaje byly zpracovávány pouze po našem pokynu.


b) Zabránění zneužití a identifikace zneužití

Při návštěvě našeho e-shopu se automaticky ověřuje, zda neexistuje podezření na zneužití našeho e-shopu. To se provádí prostřednictvím údajů pro realizaci smlouvy (např. předmět nákupu, jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, dodací adresa, způsob platby a koncové číslice vaší karty). Dále s pomocí ID návštěvníka, která mohou obsahovat vždy anonymní řídicí data vašich koncových zařízení (např. rozlišení obrazovky nebo verze operačního systému) a pomocí nichž lze s určitou pravděpodobností při vašich dalších návštěvách rozeznat vaše koncová zařízení. Za účelem tohoto ověření pověřujeme zpracováním zakázky poskytovatele služeb. IP adresa, která se přenáší v rámci vytváření ID návštěvníka, se nepoužívá k vytvoření profilu a ihned se zkracuje, takže není možné ji vztáhnout na konkrétní osobu. Vaše údaje k realizaci kupní smlouvy se zakódují kódem podle nejnovějšího stavu techniky, který je známý pouze nám, takže náš poskytovatel služeb nemůže spojit předávané údaje s konkrétní osobou. Pokud vznikne podezření na zneužití, pracovník našeho týmu ověří posouzení a důvody pro toto podezření. Dojde–li k odmítnutí uzavření smlouvy, tuto skutečnost vám sdělíme a rovněž vám – na vyžádání – sdělíme důvody podstatné pro toto rozhodnutí. Své stanovisko můžete v tomto případě uplatnit na adrese service@esprit.eu. V takovém případě ověří rozhodnutí ještě jednou pracovník našeho týmu. Vaše ID návštěvníka se po uplynutí pěti měsíců vymaže.


c) Způsoby platby

V rámci platby v našem e-shopu od vás shromažďujeme určité osobní údaje, abychom mohli zpracovat proces platby.

Kromě nákupu na fakturu, při kterém zašleme fakturu na vámi uvedenou kontaktní adresu, vám nabízíme ještě různé další způsoby platby, aby byl pro vás nákup v našem e-shopu co nejpohodlnější. K tomu patří mimo jiné následující služby:


aa) PayPal

Do našeho e-shopu jsme integrovali komponenty služby PayPal. PayPal je poskytovatel online platebních služeb, nezávislý na společnosti Esprit. Platby se realizují přes takzvaný účet PayPal, který představuje virtuální soukromý nebo obchodní účet. Navíc existuje na PayPalu možnost realizovat virtuální platby přes platební karty, pokud uživatel nemá účet PayPal. Účet PayPal je vedený přes e-mailovou adresu, proto neexistuje klasické číslo účtu. PayPal umožňuje odesílat online platby třetím stranám a rovněž platby přijímat. PayPal dále přebírá funkce správce a poskytuje ochranné služby zákazníkům.

Evropským provozovatelem služby PayPal je společnost PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Lucembursko.

Pokud během objednávky v našem e-shopu vyberete jako způsob platby „PayPal“, automaticky se předají údaje dotyčné osoby společnosti PayPal. Výběrem tohoto způsobu platby souhlasíte s předáním osobních údajů, nutných k realizaci platby, společnosti PayPal.

U osobních údajů předávaných společnosti PayPal se jedná zpravidla o jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, IP adresu, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo další údaje nutné k provedení platby. K realizaci kupní smlouvy jsou nutné také ty osobní údaje, které souvisí s příslušnou objednávkou.

Účelem předávání údajů je realizace platby a prevence podvodu. Osobní údaje předáváme společnosti PayPal především tehdy, pokud na jejich předání existuje oprávněný zájem. Osobní údaje, vyměněné mezi společností PayPal a námi, předává společnost PayPal za určitých okolností také agenturám pro hospodářské informace. Toto předávání se uskutečňuje za účelem ověření identity a bonity.

PayPal předává osobní údaje případně přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nutné ke splnění smluvních povinností nebo pokud je nutné provést z pověření zpracování těchto údajů.

Souhlas se zpracováváním osobních údajů vůči společnosti PayPal máte možnost kdykoli odvolat. Odvolání se netýká osobních údajů, které je bezpodmínečně nutno zpracovávat, používat nebo předávat za účelem (smluvního) provedení platby.

Platné Zásady pro ochranu osobních údajů společnosti PayPal naleznete na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.


bb) Platba platební kartou

Dále vám rovněž nabízíme možnost provést vaši platbu pomocí platební karty. V tomto případě předáváme vaše údaje společnosti Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, která jako poskytovatel služeb provádí porovnání vašich údajů o platbě s příslušnými karetními asociacemi (Visa, Mastercard atd.). Odepsání prostředků z vaší platební karty se provádí prostřednictvím formuláře PayGate, platební platformy společnosti Computop. Computop je výrobce softwaru pro banky a přední poskytovatel služeb pro bezpečné platební procesy. Jako partner bankovnictví podléhá společnost Computop pravidelnému certifikování bezpečnosti. Společnost Computop splňuje bezpečnostní standard PCI, díky kterému jsou vaše online platby v bezpečí. https://www.computop.com/uk/solutions/online-payments/credit-and-debit-cards/.

Abyste při svém dalším nákupu nemuseli znovu zadávat údaje platební karty, nabízíme vám jako doplňující službu možnost uložení údajů platební karty. Chceme vám poskytnout maximální bezpečnost pro údaje vaší platební karty, proto tyto údaje neukládáme sami, ale necháváme je ukládat v zakódované podobě u společnosti Computop.

Computop nám pro každou platební kartu, kterou použijete, poskytne individuální pseudočíslo karty pro vaši uloženou platební kartu, které přebírá jen poslední 3 číslice vašeho skutečného čísla platební karty. Tak vám můžeme při vašem dalším placení nabídnout platbu naposledy použitou platební kartou s uvedením posledních 3 číslic vašeho skutečného čísla karty, aniž by se u nás provádělo ukládání vašich skutečných údajů platební karty nebo aniž by se tyto údaje musely v rámci procesu platby znovu přenášet od společnosti Computop k nám. Vy pak zadáte již jen kontrolní číslo, které se předá společnosti Computop. Tento postup zvyšuje ochranu údajů vaší platební karty, které zůstávají během celého procesu u společnosti Computop zašifrované. Pokud pak pro platbu vyberete platební kartu, předáme v zakódované podobě společnosti Computop pouze pseudočíslo karty a kontrolní číslo a Computop podle pseudočísla karty pozná, z jakého čísla platební karty uloženého v systému se má platba odečíst.

Pokud si u nás zvolíte způsob platby kreditní kartou, budou Vaše kreditní karty: Nebudeme uchovávat údaje o druhu karty, jménu vlastníka karty, čísle karty a době platnosti, nýbrž identifikační číslo, zakódované prostřednictvím společnosti Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, a to po dobu 36 měsíců, za účelem usnadnění Vašich budoucích nákupů v našem online shopu pomocí výběru registrované kreditní karty.

Při platbě kreditní kartou budeme zpracovávat následující osobní údaje:


• druh karty (American Express, Mastercard nebo VISA)

• jméno vlastníka karty

• číslo karty

• identifikační číslo

• doba platnosti

Kromě toho budeme ještě za účelem umožnění zákonem předepsané, tzv. silnější autentizace klienta a také realizace vůči zákazníkovi vstřícné, rychlé a z tohoto principu vycházející autentizace (tzv. „Frictionless flow), o zadané kreditní kartě zpracovávat následující údaje:

• základní údaje o platebním účtu (adresa, údaje o změně adresy vlastníka účtu, frekvence změn a manipulace s přístupovým heslem k účtu, údaje o četnosti využívání karty)

• fakturační adresa, doručovací adresa a kontaktní údaje pro objednávky

• údaje pro využití dárkových poukazů (stav na kartě a četnost jejího využívání)


e) Sledování zásilky

Po podání objednávky v našem e-shopu obdržíte za účelem oznámení o doručení zásilky notifikace o statusu vaší dodávky u příslušného dopravce.

Za tímto účelem předáváme vaši e-mailovou adresu – podle toho, který způsob dopravy jste zvolili – společnosti

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

nebo DHL Vertriebs GmbH, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 52113 Bonn, Německo;

obě tyto společnosti mají zákonnou povinnost dodržovat zásady ochrany osobních údajů. Pokud byste s tím nesouhlasili, můžete to odmítnout zde: service@esprit.eu.


f) Služba Click and Reserve a Click and Collect

Jako členům našeho věrnostního zákaznického programu Esprit Friends vám nabízíme možnost rezervovat si zboží přes náš e-shop v některé z offline prodejen (Click and Reserve), resp. zakoupit si toto zboží v e-shopu a vyzvednout v offline prodejně (Click and Collect). V rámci služeb Click and Reserve a Click and Collect se předává vaše jméno, vaše adresa, vaše číslo objednávky a faktury příslušné offline prodejně, aby bylo možné na místě provést vaši identifikaci a přiřadit zarezervované zboží.


g) E-maily s informací o opětovné dostupnosti zboží

Dále vám v případě, že vámi vybrané zboží není již dostupné ve vaší velikosti, nabízíme možnost informování e-mailem, až bude toto zboží opět k dispozici. K tomu si vyžádáme vaši e-mailovou adresu, abychom vás mohli odpovídajícím způsobem kontaktovat.


2. Účel a právní základ pro zpracovávání osobních údajů


a) Vaše osobní údaje, které získáváme v rámci vašeho používání našeho e-shopu, využíváme k navázání a realizaci kupních smluv uzavřených přes e-shop a rovněž ke službám a poradenství zákazníkům. Kromě toho využíváme vaše osobní údaje také k uplatnění práv z kupních smluv, které s vámi byly uzavřeny nebo navázány. Právním základem pro zpracovávání vašich údajů v rámci nákupu a zahájení nákupu v našem e-shopu je čl. 6, odst. 1, písmeno b GDPR.


b) Účelem ověření bonity je zabránit a minimalizovat případy neplacení a příslušná rizika. Ověření bonity se provádí pouze, pokud zasíláme zboží předem, aniž bychom obdrželi odpovídající zajištění (např. při nákupu na fakturu) a máme tedy na zpracovávání údajů oprávněný zájem. Podrobné informace o Infoscore Consumer Data GmbH ve smyslu čl. 14 GDPR, tj. informace o obchodním účelu, účelům ukládání osobních údajů, příjemcům údajů, právu na informace, nároku na vymazání a opravu atd., naleznete na tomto odkazu: https://finance.arvato.com/icdinfoblatt Právním základem pro předávání vašich údajů za účelem ověření bonity jsou čl. 6, odst. 1, písmena b a f GDPR. Předávání na základě těchto předpisů se smí provádět pouze, pokud je to nutné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích stran a pokud nepřeváží chráněné zájmy dotyčných osob.


c) Tytéž účely jako u bodu b) platí rovněž pro identifikaci a zabránění zneužití. Právním základem pro identifikaci a zabránění zneužití je rovněž čl. 6, odst. 1, písmena b a f GDPR.


d) Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci procesu úhrady, abychom mohli provést Vámi zvolený způsob platby. Vaše osobní údaje jsou zprostředkovány externím poskytovatelům platebních služeb na právním základu vycházejícím z čl. 6 odst. 1 písmena a, b GDPR. Pokud v rámci procesu úhrady používáte kreditní kartu, je nutné dodržet tzv. silnou autentizaci klienta. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů tvoří čl. 6 písmeno c GDPR v souvislosti s úpravami směrnice EU 2015 /2366 (tzv. „Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu“, PSD 2), resp. Zákona o regulaci platebních služeb (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz/ZAG). Pokud bude mít uživatel v rámci procesu platby kreditní kartou v úmyslu zvolit uživatelsky vstřícnější způsob autentizace (frictionless flow), bude zpracování osobních údajů probíhat na základě našich oprávněných zájmů dle čl. 6. Odst. 1 písmeno b GDPR.


e) Předávání vaší e-mailové adresy a telefonního čísla zasilatelské službě se provádí za účelem informovat vás o statusu vaší zásilky, abyste si mohli naplánovat čas, kdy balíček dorazí na dodací adresu. Právním základem pro předání osobních údajů zasilatelské službě za účelem sledování zásilky je čl. 6, odst. 1 písmeno f GDPR.


f) Zpracovávání údajů v případě služeb Click and Reserve a Click and Collect se provádí, aby bylo možné identifikovat zákazníka na místě v příslušné offline prodejně. Právním základem pro službu Click and Reserve a Click and Collect je čl. 6, odst. 1, písmeno b GDPR.


g) Zpracovávání údajů v případě zasílání e-mailů s informací, že zboží je opět na skladě, se provádí, abychom vás mohli informovat, kdy bude příslušné zboží opět dostupné ve vaší velikosti. Právním základem pro zasílání e-mailů o opětovné dostupnosti zboží je čl. 6, odst. 1 písmeno a GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat e-mailem na adresu service@esprit.com.


3. Doba ukládání

Vaše osobní údaje zpracováváme v zásadě po dobu trvání našeho smluvního vztahu. To zahrnuje i navázání smlouvy (předsmluvní právní vztah).

Kromě toho podléháme různým povinnostem k uchovávání a dokumentaci, které vyplývají mimo jiné z obchodního zákoníku (HGB) a nařízení o daních a poplatcích (AO). Zde uvedené lhůty k uchovávání, resp. dokumentaci mají délku až deset let po konci smluvního vztahu nebo předsmluvního právního vztahu.

Dále mohou zvláštní zákonné předpisy vyžadovat delší dobu uchovávání, jako např. uchovávání průkazných prostředků v rámci zákonných promlčecích lhůt. Podle §§ 195 a násl. německého občanského zákoníku (BGB) je sice řádná promlčecí lhůta dva roky, aplikovatelné jsou však i promlčecí lhůty v délce až 30 let.

Nejsou-li údaje již pro plnění smluvních nebo zákonných povinností a práv potřeba, jsou pravidelně mazány, pokud není jejich – omezené – další zpracovávání nutné pro splnění výše uvedených účelů z převážného oprávněného zájmu.

V rámci platby platební kartou ukládáme následující údaje vždy po uvedenou dobu, pokud jste s jejich ukládáním při výběru způsobu platby „platební karta“ souhlasili:


• PKN pseudočíslo karty: toto identifikační číslo zůstává uloženo po dobu 36 měsíců

• Jméno držitele karty: tuto hodnotu ukládáme po dobu 12 měsíců.

• Doba platnosti: ukládá se po dobu 12 měsíců.


IV. Newsletter

Informace týkající se newsletteru, nabízeného na naší webové stránce, naleznete ve zvláštních Zásadách pro ochranu osobních údajů u newsletteru na https://napoveda.esprit.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-u-newsletru/.


V. Kontaktní formulář, chat a e-mailový kontakt, hlášení v případě poruch


1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů, provoz zákaznického servisu ESPRIT společností ESPRIT Europe GmbH

Na naší webové stránce je mimo jiné k dispozici kontaktní formulář, chatovací software, e-mailoví adresa, číslo faxu, telefonní číslo a formulář pro hlášení poruch. Dále nás můžete kontaktovat prostřednictvím různých platforem sociálních médií (Facebook, Instagram). To vám umožní přímo kontaktovat náš zákaznický servis.

Zákaznický servis provozuje společnost Esprit Europe GmbH, Esprit-Allee, 40882 Ratingen, součást skupiny firem Esprit.

Pokud nás chcete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, prostřednictvím chatu, e-mailu, telefonu, faxu, formuláře pro hlášení poruch nebo prostřednictvím platforem sociálních médií a požadujete informace o svých objednávkách nebo o svém zákaznickém statusu, může být pro přiměřené zpracování vaší žádosti nezbytné, abyste nám poskytli určité osobní údaje, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, číslo objednávky nebo faktury. Tyto údaje budou použity pouze pro ověření a zpracování vaší žádosti. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím platformy sociálních médií, rádi bychom vás upozornili, že tuto platformu nevlastní ani nekontroluje společnost Esprit, a proto nelze zaručit ochranu a důvěrnost údajů, které nám byly prostřednictvím příslušné platformy sociálních médií poskytnuty V případě dotazů k ochraně osobních údajů se prosím obraťte na provozovatele a vlastníka příslušné platformy sociálních médií.

Výše uvedené údaje potřebné ke zpracování vašeho dotazu na zákaznický servis předáme společnosti Esprit Europe GmbH, která vás následně samostatně kontaktuje.

V této souvislosti nebudou údaje předány třetím stranám. Údaje se používají výhradně pro zpracování konverzace.


2. Účel a právní základ pro zpracovávání osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů přes příslušný kontaktní kanál nám slouží pouze ke zpracování vašeho dotazu a vaší žádosti. V ní spočívá i nutný oprávněný zájem na zpracovávání údajů.

Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

Právním základem pro zpracovávání osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s vaší žádostí, je čl. 6, odst. 1, písmeno f GDPR. Pokud je cílem tohoto kontaktu uzavření smlouvy, je pro zpracovávání údajů navíc právním základem také čl. 6, odst. 1, písmeno b GDPR.


3. Doba ukládání

Údaje se vymažou, jakmile již nejsou potřebné pro dosažení účelu, ke kterému byly shromažďovány. Pro osobní údaje ze zadávací šablony kontaktního formuláře a ty, které byly odeslány e-mailem, tento případ nastává, když je ukončena příslušná konverzace s uživatelem. Konverzace je ukončena tehdy, pokud lze z okolností vyvodit, že příslušný věcný obsah je definitivně vyjasněn. Za určitých okolností však musíme určité osobní údaje z probíhající komunikace ukládat po delší dobu (např. pro důkazní účely, pokud jsou v rámci probíhající komunikace učiněny dohody s ohledem na uskutečněné nákupy, rozhodnutí společnosti Esprit v rámci kulance, dohody ohledně plateb a nároků z vad atd.).

Osobní údaje, shromážděné navíc během procesu odesílání, se vymažou nejpozději po uplynutí sedmidenní lhůty.


VI.Registrace do programu Esprit Friends

Máte kdykoli možnost se buď v rámci své konkrétní objednávky, nebo nezávisle na tom zaregistrovat jako člen Esprit Friends a využívat výhod našeho věrnostního programu pro zákazníky. Další informace o registraci do programu Esprit Friends a rovněž druh a rozsah osobních údajů zpracovávaných v rámci programu Esprit Friends naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Esprit, které najdete na https://napoveda.esprit.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju-pro-esprit-friends/.


VII. Vyhledávač prodejen


1. Popis a rozsah zpracovávání osobních údajů

Nabízíme vám službu vyhledávání prodejen, pomocí níž si můžete nechat podle poštovního směrovacího čísla nebo na základě vaší geografické polohy zobrazit všechny prodejny Esprit a prodejní místa.


2. Účel a právní základ pro zpracovávání osobních údajů

Účelem zpracovávání osobních údajů je poskytování služby „Vyhledávač prodejen“ v našem e-shopu. Pokud souhlasíte s předáním údajů o vaší geografické poloze, provádí se toto předání výhradně za účelem určení vaší polohy. Pokud nevyužíváte vyhledávač prodejen na základě poštovního směrovacího čísla, ale chcete nechat určit svou geografickou polohu, můžete to povolit pomocí technického požadavku ve vašem internetovém prohlížeči. Určení vaší polohy pak probíhá v rámci uděleného technického souhlasu dle čl. 6, odst. 1, písmena a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete na adrese dp@esprit.com.


3. Doba ukládání

Datum vaší polohy se použije pouze pro konkrétní proces určení polohy a neukládá se trvale.VIII. Hodnocení produktů a průzkumy spokojenosti zákazníků prostřednictvím nástroje pro průzkum společnosti Medallia


Chtěli bychom, abyste byli s našimi službami a produkty spokojeni. Proto je pro nás důležité, abyste nám jednoduše a nekomplikovaně mohli sdělit, jaké jsou vaše zkušenosti s nákupem u nás. Za tímto účelem používáme nástroj pro zjištění spokojenosti zákazníků Medallia, pomocí kterého například provádíme průzkumy spokojenosti zákazníků, ale můžeme také zjistit hodnocení výrobků. Jak to podrobně funguje, vám vysvětlíme níže.


Našeho průzkumu spokojenosti zákazníků se můžete zúčastnit různými způsoby:


1. Předání přes prodejnu Esprit

(a) Pokud jste při svém nákupu použili kartu Esprit Friends, zašleme vám následně samostatný e-mail k účasti v našem průzkumu spokojenosti zákazníků. Kliknutím na odkaz v tomto e-mailu se dostanete přímo k webové stránce s dotazníkem spokojenosti zákazníků. Právním základem pro zaslání e-mailu s pozvánkou je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

(b) Průzkumu spokojenosti zákazníků se můžete zúčastnit i tak, že např. svým smartphonem nebo tabletem naskenujete QR kód, který se nachází na vaší účtence nebo na kartičce účastníka vydané v prodejně. QR kód vás přímo propojí s webovou stránkou, na které se můžete průzkumu spokojenosti zákazníků zúčastnit. V dotazníku získáváme údaje o tom, jaký koncový přístroj jste použili, abychom mohli zjistit, jak vysoká je míra účasti různých koncových přístrojů. Pro tuto analýzu používáme shromážděné údaje o přístroji v agregované podobě, takže už nemůžete být identifikováni jako jednotlivé osoby. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR pro vyvolání webové stránky a čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro zpracování osobních údajů v souvislosti s vyhodnocením.


2. Předání přes e-shop Esprit

(a) Pokud jste účastníkem programu Esprit Friends, zašleme vám následně po nákupu samostatný e-mail k účasti v našem průzkumu spokojenosti zákazníků. Kliknutím na odkaz v tomto e-mailu se dostanete přímo k webové stránce s dotazníkem spokojenosti zákazníků. Právním základem pro zaslání e-mailu k účastí je váš souhlas podle čl 6 odst. 1 písm. a GDPR.

(b) Po vašem nákupu v e-shopu budete vyskakovacím oknem pozváni k účasti v našem průzkumu spokojenosti zákazníků. Přímý odkaz vás zavede k dotazníku spokojenosti zákazníků. Zde shromažďujeme – stejně jako při každé návštěvě naší webové stránky – i vaši IP adresu a informace o vašem příslušném prohlížeči. Kromě toho získáváme údaje o tom, jaký koncový přístroj jste použili, abychom mohli zjistit, jak vysoká je míra účasti různých koncových přístrojů. Pro tuto analýzu používáme shromážděné údaje o přístroji v agregované podobě, takže už nemůžete být identifikováni jako jednotlivé osoby. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR pro vyvolání webové stránky a čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro zpracování osobních údajů v souvislosti s vyhodnocením.


3. Předání přes aplikaci Esprit

(a) Po vašem uskutečněném nákupu vám zašleme samostatný e-mail k účasti v našem průzkumu spokojenosti zákazníků. Kliknutím na odkaz v tomto e-mailu se dostanete přímo k webové stránce s dotazníkem spokojenosti zákazníků. Právním základem pro zaslání e-mailu k účastí je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

(b) Po vašem nákupu přes aplikaci budete vyskakovacím oknem pozváni k účasti v našem průzkumu spokojenosti zákazníků. Přímý odkaz vás zavede k dotazníku spokojenosti zákazníků. V dotazníku získáváme údaje o tom, jaký koncový přístroj jste použili, abychom mohli zjistit, jak vysoká je míra účasti různých koncových přístrojů. Pro tuto analýzu používáme shromážděné údaje o přístroji v agregované podobě, takže už nemůžete být identifikováni jako jednotlivé osoby. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR pro vyvolání webové stránky a čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro zpracování osobních údajů v souvislosti s vyhodnocením. Bližší informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Esprit.


4. Shromažďování údajů při účasti v průzkumu spokojenosti zákazníků

V rámci účasti v průzkumu spokojenosti zákazníků od vás shromažďujeme osobní údaje, a sice vaše jméno, příjmení, vaše telefonní číslo a vaši e-mailovou adresu. Tyto údaje potřebujeme k tomu, abychom vás mohli případně kontaktovat.

Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Kromě toho při průzkumu spokojenosti zákazníků zpracováváme také vaši IP adresu, abychom umožnili spojení mezi vaším koncovým zařízením a serverem Medallia (viz níže). Dále shromažďujeme údaje o tom, jaký koncový přístroj, s jakým operačním systémem a s jakým prohlížečem jste použili, abychom mohli zjistit, jak vysoká je míra účasti různých koncových přístrojů a mohli naše průzkumy dále optimalizovat pro příslušné koncové přístroje a typy prohlížečů. Kromě toho shromažďujeme údaje o tom, jak interagujete s našimi průzkumy, tedy jak dlouho se zdržíte na stránkách s jednotlivými otázkami a na které stránce průzkumu tento průzkum ukončíte. Pomocí těchto údajů chceme do budoucna sestavovat průzkumy tak, aby byly ještě příjemnější pro zákazníky. Pro tyto analýzy používáme shromážděné údaje o přístroji v agregované podobě, takže už nemůžete být identifikováni jako jednotlivé osoby.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR pro vyvolání webové stránky a čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro zpracování osobních údajů v souvislosti s vyhodnocením.


Předání osobních údajů

Realizace průzkumu spokojenosti zákazníků probíhá cestou zpracování zakázky poskytovatelem Medallia, Inc. z Kalifornie, USA („Medallia“). Zde probíhá předávání osobních údajů na základě vámi uděleného souhlasu, čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR společně se čl. 28 GDPR (Zpracovatel).

Medallia se nachází mimo Evropské hospodářské společenství (EHS). Společnost má sídlo v USA. Při přenosu údajů do USA nelze aktuálně zaručit stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako ve státech Evropské unie. Zohledněte tuto skutečnost prosím při udělování svého souhlasu. Další informace získáte zde.


Ukládání a doba ukládání

Naším cílem je zpracovávat vaše osobní údaje v co možná nejmenším rozsahu. Vaše osobní údaje budeme ukládat proto pouze tak dlouho, jak je nutné pro splnění účelu, pro který byly původně shromážděny, nebo dokud jejich delší ukládání předepisuje zákon či je odůvodněné.

Všechny výsledky průzkumu jsou ukládány a zpracovávány tak, že žádný účastník průzkumu nemůže být identifikován.IX. Zákaznický průzkum prostřednictvím nástroje Qualtrics

Váš názor je pro nás důležitý, ať už jde o vaši spokojenost s nákupem u nás, s našimi produkty a službami jako celkem nebo o vaše názory a dojmy ze světa módy. Proto čas od času realizujeme prostřednictvím našeho e-shopu zákaznické průzkumy, v nichž můžete vyjádřit svůj názor na různá témata.


Shromažďování údajů při účasti v zákaznickém průzkumu

V zásadě vám umožňujeme účastnit se našich zákaznických průzkumů anonymně. Pokud je to v rámci zákaznického průzkumu nezbytné nebo si to přejete, shromažďujeme od vás vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pokud si to budete přát, použijeme tyto údaje, abychom vás mohli následně osobně kontaktovat. 

Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.


V každém případě při provádění průzkumu spokojenosti zákazníků zpracováváme vaši IP adresu, abychom umožnili spojení mezi vaším koncovým zařízením a serverem, na kterém je průzkum spokojenosti zákazníků umístěn. Dále shromažďujeme údaje o tom, jaký koncový přístroj, s jakým operačním systémem a s jakým prohlížečem jste použili, abychom mohli zjistit, jak vysoká je míra účasti různých koncových přístrojů a mohli naše průzkumy dále optimalizovat pro příslušné koncové přístroje a typy prohlížečů. Kromě toho shromažďujeme údaje o tom, jak interagujete s našimi průzkumy, tedy jak dlouho se zdržíte na stránkách s jednotlivými otázkami a na které stránce průzkumu tento průzkum ukončíte. Pomocí těchto údajů chceme do budoucna sestavovat průzkumy tak, aby byly ještě příjemnější pro zákazníky. Pro tyto analýzy používáme shromážděné údaje o přístroji v agregované podobě, takže už nemůžete být identifikováni jako jednotlivé osoby.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR pro vyvolání webové stránky a čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro zpracování osobních údajů v souvislosti s vyhodnocením.


Předání osobních údajů

Průzkumy spokojenosti zákazníků provádí prostřednictvím zpracování objednávek poskytovatel služeb Qualtrics, který je dceřinou společností SAP. Všechny servery, které používáme pro službu Qualtrics, se nacházejí v Evropské unii. Předávání osobních údajů probíhá na základě vámi uděleného souhlasu, čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR společně se čl. 28 GDPR (Zpracovatel).


Ukládání a doba ukládání

Naším cílem je zpracovávat vaše osobní údaje v co možná nejmenším rozsahu. Vaše osobní údaje budeme ukládat proto pouze tak dlouho, jak je nutné pro splnění účelu, pro který byly původně shromážděny, nebo dokud jejich delší ukládání předepisuje zákon či je odůvodněné.C. Vaše práva na ochranu osobních údajů

Za určitých předpokladů můžete vůči nám uplatňovat následující práva na ochranu osobních údajů:


• Právo na odvolání souhlasu: Pokud jste dali svůj souhlas týkající se určitých druhů zpracovávání, můžete tento souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Toto odvolání však neovlivní oprávněnost zpracovávání osobních údajů před odvoláním vašeho souhlasu nebo pokud je toto zpracovávání ospravedlněno jiným právním základem.

• Právo na informace: Máte právo obdržet informace o vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy, podle ustanovení čl. 15 GDPR (příp. s omezeními podle § 34 německého spolkového zákona na ochranu osobních údajů (BDSG).

• Právo na opravu: Na vaši žádost opravíme v souladu s čl. 16 GDPR údaje, které o vás ukládáme, pokud jsou tyto údaje nepřípadné, neúplné nebo chybné.

• Právo na vymazání: Budete-li si to přát, vaše údaje podle ustanovení čl. 17 GDPR vymažeme, pokud tomu nebudou bránit jiná zákonná ustanovení (např. zákonné lhůty pro uchovávání údajů nebo omezení podle § 35 německého spolkového zákona na ochranu osobních údajů (BDSG) nebo převážný zájem z naší strany (např. pro hájení našich práv a nároků).

• Právo na omezení zpracovávání: Se zohledněním předpokladů čl 18 GDPR můžete vyžadovat, abychom zpracovávání vašich osobních údajů omezili. • Právo na odmítnutí: Dále můžete v souladu s čl. 21 GDPR podat odmítnutí proti zpracovávání svých osobních údajů. Toto právo na odmítnutí platí v případě existence určitých důvodů, které vyplývají z vaší mimořádné situace, a zahrnuje pouze zpracovávání osobních údajů, jehož oprávněnost spočívá na zvážení zájmů, týká se profilování nebo slouží účelům přímé reklamy. V tomto případě vaše údaje již nebudeme zpracovávat, pokud bychom nebyli zákonem oprávněni vaše odmítnutí zamítnout. Odmítnete-li přímý marketing včetně profilování, nebudeme však vaše údaje bez dalšího uvedení důvodů dále zpracovávat pro tyto účely.

Pokud jste nám udělili souhlas s přímou reklamou a nechcete již tuto přímou reklamu dostávat, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

• Právo na přenositelnost údajů: V souladu s ustanovením čl. 20 GDPR máte rovněž právo na obdržení svých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo na jejich předání třetí straně.

• Stížnosti úřadu pro ochranu osobních údajů: Dále máte právo podat stížnost u každého odpovědného dozorčího úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR). Doporučujeme však, abyste stížnost směřovali vždy nejprve na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (dp@esprit.com), abychom mohli vaši žádost vyřešit co nejrychleji a nejvstřícněji.


Pro účely rychlého zpracování vás žádáme, abyste své žádosti na uplatnění svých práv zasílali písemně na následující adresu nebo přímo našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Německo

dp@esprit.com


D. Předání třetím osobám

Pro komunikaci se zákazníky prostřednictvím e-mailu nebo zpráv push v rámci souhlasu, který jste nám udělili, budou vaše osobní zákaznická data uložena a zpracována v našem CRM systému a přenesena do našeho řešení pro zasílání e-mailů a push zpráv (Salesforce Marketing Cloud). Toto řešení provozuje společnost Salesforce Inc. Vaše údaje (číslo zákazníka, jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail, marketingová oprávnění atd.) hostujev Evropské unii společnost Salesforce. K přiřazení vašich osobních údajů společností Salesforce nedochází, což je zajištěno technicky. Pokud jste nám udělili souhlas, použijeme tento systém ke shromažďování informací o využití e-mailu (odeslání, otevření, kliknutí), abychom pro vás vylepšili naše služby a poskytli vám vhodnější informace. Pokud s tím již nesouhlasíte, můžete proti tomu kdykoli vznést námitku tím, že se odhlásíte z odběru newsletteru a/nebo push zpráv.

Využíváme také další poskytovatele služeb, kteří jako zpracovatelé mají přístup k vašim osobním údajům a zpracovávají je pro účely, které jsme konkrétně stanovili. Těmito zpracovateli mohou být poskytovatelé marketingových služeb, poskytovatelé služeb hostování webových stránek, poskytovatelé služeb podpory IT nebo poskytovatelé služeb analýzy webových stránek. Informace o těchto poskytovatelích služeb naleznete v oddílech tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů k příslušným procesům zpracování osobních údajů.

Pokud by to bylo z právního nebo zákonného hlediska nezbytné, měli bychom také povinnost předat určité údaje třetím stranám. Za určitých okolností se může jednat o úřady, externí poradce, obchodní partnery, soudy, znalce a interní podnikové výbory a dozorčí orgány.


E. Verze

Tyto informace o právu na ochranu osobních údajů byly naposledy aktualizovány 15.09.2023. Společnost Esprit si vyhrazuje právo tyto informace o právu na ochranu osobních údajů čas od času aktualizovat.