VRACENÍ, VÝMĚNA A VRACENÍ PENĚZ


3. Vracení, výměna a vracení peněz3.1 Máte právo do čtrnácti dnů od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, ve kterém jste Vy nebo Vámi pověřená třetí osoba, která není dopravcem, převzala zboží.

Pokud chcete odstoupit od smlouvy do 14 dnů od obdržení zakoupeného zboží, vrátíme Vám kupní cenu, kterou jste za zboží zaplatili, včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


3.2 Můžete vrátit jakékoli zboží, které jste od nás koupili, a to bez uvedení důvodu. To Vám poskytuje možnost si ověřit, zda je zboží vhodné, podobně jako když kupujete zboží v našem kamenném obchodě.


3.3 K využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy nás musíte písemně vyrozumět (s výjimkou případů podle článku 3.4 níže) do 14 dnů od obdržení produktů a zboží vrátit ve stejném stavu, v jakém jste je obdrželi. Zrušení Vaši objednávky můžete uskutečnit tak, že nás prostřednictvím jednoznačnýho prohlášení(například dopis zaslaný poštou, fax nebo e-mail), budete informovat o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiloženou šablonu- formulář pro odstoupení od smlouvy, to však není povinné.

Zboží musíte vrátit:


(a) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy;

(b) s veškerými původními nálepkami/visačkami, v originálním obalu a spolu s příslušnou dokumentací;

(c) s obalem a dokumenty ve stejném stavu, v jakém jste produkt obdrželi; a

(d) na zpáteční adresu uvedenou na informaci přiložené ke zboží.


3.4 Vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů od obdržení zboží je považováno za odstoupení od smlouvy.


3.5 Pokud nesplníte požadavky dle odst. 3.3 (b), 3.3 (c), 3.3 (d) výše, můžeme Vám bohužel účtovat přímé náklady na uvedení zboží do původního stavu za účelem dalšího prodeje.


3.6 Pokud odstoupíte od smlouvy podle tohoto článku, uhradíme přiměřené poštovné, za podmínky že dodržíte požadavky dle odst. 3.3 (b), 3.3 (c), 3.3 (d). Pokud uvedené požadavky nesplníte, vyhrazujeme si právo Vám poštovné účtovat. Zaslání zboží zpět prodávajícímu bude výlučně na Vaše náklady v případě, že nebudou splněny všechny podmínky a požadavky uvedené odst. 3.3 (a), 3.3 (b), 3.3 (c) a 3.3 (d) výše.


3.7 Pokud odstoupíte od smlouvy podle tohoto článku, vrátíme Vám jakoukoli Vámi uhrazenou platbu včetně nákladů na dodání , které jsme od vás na základě smlouvy přijali, a to co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy z Vaší strany. Výše uvedená lhůta 14 dnů platí za podmínky, že nám v této lhůtě zboží předáte nebo prokážete jeho odeslání.


3.8 Informace o výjimkách

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží, které pro Vás bylo vyrobeno dle individuálních specifikací nebo které je personalizováno. Naše zákonná odpovědnost za vady zboží touto výjimkou není dotčena.